JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA – Montserrat Argelich i Solé
VICEPRESIDENT – Gerard Paradell i Andreu
TRESORERA – Maria Pilar Duran i Pasqual
SECRETÀRIA – Sílvia Tomàs i Poch
CAP DE PREMSA – Sandra Paradell i Andreu

VOCALS

ORGANITZACIÓ

Pere Pineda i Marimon
Jaume Prat i Salat
Pere Argelich i Carles
Berta Prat i Alemany
Enric Grima i Poch
Francina Solé i Marimon

LOGÍSTICA

  Josep Pons i Tomàs
Antoni Aure i Sánchez
David Andreví i Blanco
Jaume Pons i Genovès
Gerard Aure i Montraveta