Fotos Joan Guasch

CARRO DE LA BOMBA

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de la bomba (popularment conegut per carro de bombers)

Any construcció: 1858 (fabricació anglesa)
Funcions: Bombar aigua per combatre incendis.

Característiques i/o particularitats: El seu ús era per combatre possibles incendis a la Igualadina Cotonera (una fàbrica tèxtil). Segons la història només  s’utilitza una vegada per bombar aigua del rec d’Igualada per apagar un incendi a la  ateixa fàbrica. El carro disposa d’una bomba que s’acciona de manera manual amb força humana a través d’uns braços plegables que disposa a cada lateral del carro per poder bombar l’aigua.

L’any 1967 la família Godó en va fer donació a l’entitat.

CARRO DE BOMBONES

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro d’escala carregat de bombones.

Any construcció: Desconegut.
Funcions: Utilitzat per el transport de bombones de productes químics.

Característiques i/o particularitats: S’utilitzava per el transport de productes químics entre l’estació del tren i les adoberies igualadines.

Els principals productes que transportava eren: sosa càustica, lleixiu, salfumant, àcid fòrmic, etc.
Actualment, el carro disposa de 10 bombones de vidre que s’utilitzaven per el transport de productes químics. Les bombones de vidre van dins d’unes gàbies metàl·liques protegides amb palla per tal de protegir-se dels sotracs. Va ser donat al gremi per una donació de “Cal Vives”.

DILIGÈNCIA IGUALADINA

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada, (propietat de l’Ajuntament d’Igualada).
NOM DEL CARRO: Diligència Igualadina.

Any construcció: 1960 es va construir una fidel reproducció al taller  Carrocerías Ayats d’Arbúcies i va costar 150.000 pessetes (900 €).
Funcions: Transport de passatgers entre Igualada i Barcelona.

Característiques i/o particularitats: La diligència era un ”carruatge” que feia un servei regular entre dues poblacions extremes de la seva ruta amb itinerari fix.
Les diligències van donar servei a Igualada des del 1828 fins als voltants de 1893, quan el ferrocarril va arribar a la ciutat. Sortien de la rambla Sant Isidre núm 1 d’Igualada, a les quatre de la matinada i després de nou hores de trajecte arribaven a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a la una del migdia.

L’any 1960 es va construir una fidel reproducció de la Diligència Igualadina al taller de “Carrocerías Ayats” d’Arbúcies. Del 17 al 19 de juny, coincidint amb el “Dia de la Província”, va fer un viatge de Barcelona a Igualada, amb parada a tots els pobles del recorregut i amb una vintena de passatgers igualadins.
Aquesta diligència, habitualment tirada per cinc cavalls, i en algunes ocasions per set o nou cavalls, continua en ús cada any durant la celebració dels Tres Tombs d’Igualada. Es tracta d’una rèplica exacta de l’autèntica i és de propietat municipal.

CARRO DE REGAR

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de regar

Any construcció: Desconegut.
Funcions: Utilitzat per el servei de neteja d’Igualada per tal de regar els carrers de la ciutat.

Característiques i/o  particularitats: Disposa d’un dipòsit d’aigua en què a través d’uns pedals accionats per el conductor permet dispersar aigua per la part posterior del carro.

A inicis dels anys 90 el senyor Joan Pont Forn en va fer la donació a l’entitat.

CARRO DE TRABUC

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de Trabuc o bolquet.

Any construcció: Desconegut.
Funcions: S’utilitzava per al transport de material, i la peculiaritat que tenia era que es pot descarregar volcant el carro sense haver de desenganxar el cavall.
Era un carro “de batalla” per la funció que tenia, i perquè no disposava d’elements decoratius.

Característiques i/o particularitats: Amb el carro de trabuc s’hi transportava,  majoritàriament, material a granel per a la construcció com per exemple grava, arena, llambordes i altres tipus de materials com la runa que provenia dels enderrocs, carbó, llenya, etc.

A les cases de pagès també era utilitzat per a traginar fems, pedres, buscalls, etc. A Igualada se’ls podia veure carregats amb escorça de pi, molt utilitzada a les adoberies.

Donació de la colla que havien organitzat els tres tombs a Castellfollit del Boix.

S’estrena en els tres tombs d’Igualada de l’any 2017.

CARRO DE LES PELLS

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de pagès (Carro de les pells).

Any construcció: Desconegut.
Funcions: Utilitzat per el transport de pells a les adoberies.

Característiques i/o particularitats: El carro de les pells a Igualada té un veritable sentit que aparegui en els Tres Tombs. Com a ciutat adobera, eren molts els carros que al barri del Rec traginaven les pells amunt i avall entre adoberies.
Donació de la colla que havien organitzar els tres tombs a Castellfollit del Boix.

 

CARRO DE BIGUES

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de bigues.

Any construcció: Desconegut, va ser adquirit pel gremi l’any 1988.
Funcions: Utilitzat pel transport de bigues de fusta.

Característiques i /o particularitats: És un dels carros emblemàtics i espectaculars i de gran volum que apareixen en els Tres Tombs. Va ser comprat pel gremi per 75.000 pts. (450€).C

CARRO DE DIFUNTS

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de difunts.

Any construcció: Desconegut.
Funcions: Utilitzat pel transport de morts.

Característiques i/o particularitats: Aquest carro havia estat fet a Igualada, el ferro a “Ca l’Isidro” i la fusta a “Cal Juanito”.
Era el carro que tenien a Maians per el servei funerari. S’estrena en els tres tombs d’Igualada de l’any 2012. Donació del municipi de Castellfollit del Boix.

CARRO DE FOGOTS

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de fogots.

Any construcció: Desconegut, va ser adquirit pel gremi l’any 1996.
Funcions: Utilitzat durant anys per carregar fogots.

Característiques i /o particularitats: Antigament, hi havia l’ofici de fogotaire que com tants d’altres han desaparegut. La seva feina consistia en anar al bosc a esporgar els pins o netejar els boscos, preparar la branca, fer el fogot, carregar el carro i portar-lo a vendre en forns de pa, guixeres, bòbiles…

Actualment, el carro de fogots que podem veure als Tres Tombs d’Igualada va carregat amb 120 o 130 fogots i la branca és verda, cosa que antigament havia de ser més seca per tal que cremés més bé.

CARRO DEL SANT

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO:  Plataforma de càrrega (carro del sant).

Any construcció: Desconegut. Va ser adquirit pel Gremi l’any 2017; procedent de Llanes (Astúries). L’antiga plataforma que s’utilitzava va ser adquirida l’any 1975, procedent de Vilafranca del Penedès.

Funcions: Es desconeix la funció que tenia la plataforma actual. L’antiga plataforma s’utilitzava a l’estació de tren de Vilafranca per el transport de mercaderies per la ciutat.

Característiques i/o particularitats: El carro del sant és un element indispensable en la festa dels Tres Tombs. En totes les poblacions on aquesta festa es celebra, normalment davant de la comitiva i en un lloc destacat, hi apareix aquest carro amb la imatge de Sant Antoni Abat acompanyat del porquet. Normalment aquests carros, que en molts casos són carros de pagès, estan guarnits amb flors per donar més rellevància a la imatge.
En els tres tombs d’Igualada s’utilitza per portar la imatge de Sant Antoni.

CARRO DE LES ESCAROLES

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de pagès (carro de les escaroles).

Any construcció: Desconegut.
Funcions: S’utilitzava per traginar productes del camp cap al mercat.

Característiques i /o particularitats: Utilitzat per primera vegada als Tres Tombs 2018 per el carro de les escaroles. Anteriorment les escaroles s’havien traginat en un altre carro d’escala.
El carro de les escaroles és un carro que fa molt de goig pel color, la forma i estèticament és bonic de veure. Els pagesos i els hortolans de l’època traginaven els seus productes del camp al mercat. Aquest carro, d’alguna manera, els ret homenatge.

CARRO D’ESTELLES

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de pagès carregat d’estelles

Any construcció: Desconegut.
Funcions: Carro que traginava buscalls per a combustible domèstic o semblant.

Característiques i /o particularitats:  Adquirit al Sr. Pere Ramis pel Gremi l’any 1996, procedent d’Igualada. L’any 2018-2019 es va restaurar: es van ferrar totes les rodes se’n van canviar les corbes, i també es va pintar de nou. L’any 2020 es va carregar d’estelles de pi.

CARRO DE BOCOI

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de bocoi.

Any construcció: Desconegut.
Funcions: S’utilitzava per traginar vi.

Característiques i /o particularitats:  Carro procedent de Vilanova del Camí. L’any 1997 l’entitat va adquirir un bocoi procedent de Constantí i es va aprofitar per restaurar i pintar el carro sencer.
Quan aquest tipus de carro estava en funcionament, com a singularitat cal afegir que el bocoi (bóta) es podia carregar i descarregar per sota del carro fàcilment, de manera que era àgil canviar un bocoi buit de vi per un de ple.

CARRO DE BÓTES

ASSOCIACIÓ: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
NOM DEL CARRO: Carro de pagès carregat de bótes.

Any construcció: Desconegut.
Funcions: S’utilitzava per traginar vi.

Característiques i /o particularitats:  Carro procedent d’Igualada. Entre els anys 2017 i 2018 el Gremi el va pintar de nou, i el 2019 va ser habilitat i carregat amb vuit bótes de vi.
Antigament els productes com el vi, l’aiguardent i altres begudes i licors es traginaven amb carros de bocoi o bé amb carros carregats de diferents bótes.