41è CONCURS DE FOTOGRAFIA 2021

“Recordant els Tres Tombs d’Igualada”

VEREDICTE DEL 41è CONCURS DE FOTOGRAFIA 2021

Acta del Jurat

A Igualada, el dia 27 de març de 2021 a les 5 hores, reunits NEUS AGUILERA VILAMAJÓ,  J. RAMON DOMÈNECH AGUILÀ  i JORDI PÉREZ LEAL, en qualitat de membres del Jurat del 41è Concurs de Fotografia RECORDANT ELS TRES TOMBS.

Amb DANIEL FARRÉ i GARRIGA – actuant de secretari-, comptant amb l’assistència de membres de l’organització (AFI – Antic Gremi de Traginers d’Igualada), i transmetent el veredicte en directe per la pàgina de Facebook de l’AFI.

Després d’examinar les obres presentades, el Jurat determina establir el següent veredicte:

Primer premi – trofeu ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA a:
Pubilles – 2016. de MANEL CABALLÉ MIQUEL, d’Igualada.

Segon premi – trofeu CAMINS I ASSOCIATS, S.A., Corredoria d’Assegurances a:
Conducció – 1974. de MIQUEL ANDREU BISBAL, de La Pobla de Claramunt.

Tercer premi – TALLER ELECTRO-MECÀNIC PUJOL a:
S.T. – 2009 – de FRANCISCO ALMENDROS PICAZO, de Cerdanyola del Vallès.

Quart premi – Trofeu GERARD JARDINS a:
S.T. – de MANEL MARIMON GOMIS, d’Igualada.

Cinquè – Trofeu INSTAL·LACIONS LITRE Y AMPER, SL. a:
Traginer i cavall – 2019 – de JORDI SÁNCHEZ BRUALLA, de Cerdanyola del Vallès.

Entrega de premis del 41è Concurs de Fotografia

BASES DEL 41è CONCURS FOTOGRÀFIC
Recordant els Tres Tombs d’Igualada”

Primer premi

Pubilles – 2016.de MANEL CABALLÉ MIQUEL, d’Igualada.
Pubilles – 2016.
de MANEL CABALLÉ MIQUEL, d’Igualada.

Segon premi

Conducció – 1974. de MIQUEL ANDREU BISBAL, de La Pobla de Claramunt.
Conducció – 1974.
de MIQUEL ANDREU BISBAL, de La Pobla de Claramunt.

Tercer premi

S.T. - 2009   de FRANCISCO ALMENDROS PICAZO, de Cerdanyola del Vallès.
S.T. - 2009
de FRANCISCO ALMENDROS PICAZO, de Cerdanyola del Vallès.

Quart premi

S.T. de MANEL MARIMON GOMIS, d’Igualada.
S.T.
de MANEL MARIMON GOMIS, d’Igualada.

Cinquè  premi

Traginer i cavall – 2019 de JORDI SÁNCHEZ BRUALLA, de Cerdanyola del Vallès
Traginer i cavall – 2019
de JORDI SÁNCHEZ BRUALLA, de Cerdanyola del Vallès

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA