16è CONCURS DE DIBUIX INFANTIL A LES ESCOLES

“SURT A VEURE ELS TRES TOMBS”

VEREDICTE DEL 16è CONCURS DE DIBUIX INFANTIL A LES ESCOLES

A la ciutat d’Igualada, el dia 11 de març de 2021, reunits el Sr. Pau Corcelles, i les Sres. Sandra Paradell i Berta Prat com a membres del jurat del 16è Concurs de Dibuix Infantil a les escoles, decideixen, per unanimitat, premiar als nens i nenes següents:

PREMI/CURS –  AUTOR/A  – ESCOLA

I3  – Quim F. M.  – Maristes Igualada
I4 –  Guillem A. S.  – Col·legi Monalco
I5 –  Ares F. C.  – Maristes Igualada
1r E.P – Rita S. G. –  Maristes Igualada
2n E.P – Eloi C. R.  – Escolàpies Igualada
3r E.P  – Moslim El H.  – Gabriel Castellà
4t E.P –  Mar B. A.  – Divina Pastora
5è E.P  – Laia G. J.  – Maristes Igualada
6è E.P  – Júlia N. S. – Col·legi Jesús Maria
Premi especial-5è  Carolina R.  – Maristes Igualada
Premi especial-4t Blanca V. F.  – Dolors Martí Badia

BASES DEL CONCURS DE
DIBUIX INFANTIL 2021

“SURT A VEURE ELS TRES TOMBS”

Premiats del 16è Concurs de Dibuix Infantil